Söker du terapeut eller coach?

Här presenteras yrkesverksamma psykosyntesterapeuter och -coacher som är medlemmar i Psykosyntesföreningen i Finland r.f.

Föreningen har kontrollerat att alla näringsidkare som presenterar sig här har ett diplom på slutförda studier. Varje enskild terapeut och coach ansvarar helt och hållet själv för sin presentation, för sin verksamhet och för sina tjänster.

Psykosyntesterapeuter

Christel Abborre
Christel Abborre Terapeut
Mottagning: Nordvästpassagen 28 A 10 00200 Helsingfors
040-8215386
info@christelabborre.com
www.christelabborre.com
www.facebook.com/
keskusteluterapeuttichristelabborre

fisven

Är du trött på att må dåligt?
Lever du det liv du verkligen vill leva?
Du har kanske redan en längre tid mått dåligt, utan att förstå varför. Du kanske vet var ”skon klämmer” men vet inte riktigt hur du kan komma vidare.

Ingen mottagning för tillfället. Mottagningen öppnas på nytt i huvudstadsregionen efter sommaren 2016.

~
Elisabeth Damstén
Elisabeth Damstén Terapeut
Mottagning: Finländarvägen 7, Esbo
Mechelingatan 23 B, Helsingfors
050-5977236
elisabethdamsten@gmail.com
www.elisabethdamsten.com
sven
Längtar Du efter att må bra och hitta inre lugn, harmoni och glädje? Kanske du är i en livskris som känns tung och svår eller kanske har du jobbigt med din självkänlsa, familj, arbete eller relationer. Du vill ha en förändring, men vet inte hur du skall sätta igång.Som samtalsterapeut stöder jag dig på vägen mot en djupare förståelse för dina känslor, tankar och behov. I en trygg och avslappnad atmosfär vägleder jag dig att våga ta itu med det som känns jobbigt, bli medveten om dina egna inre resurser och finna ny kraft.Du är varmt välkommen att kontakta mig!
~
Ann Granö
Ann Granö Terapeut
Mottagning: Finnsbacken 3, 02780 Esbo
050-4642189

grano.ann@gmail.com

sv

Du är Ditt eget ”verktyg” och Ditt liv är Din egen ”metod”.

Processen vilar i att genom fördjupad självkännedom öppna upp för Din inneboende Kärlek, och älska Dig ”hem” igen.

Vid sidan av individuell samtalsterapi är jag lärare och utbildare i psykosyntes och jobbar även med grupper och handledning, samt erbjuder föreläsningar och skräddarsydda kurser.

Varmt välkommen att möta Dig Själv!


~
Päivi Lemola-Lundmark
Päivi Lemola-Lundmark Terapeut
Mottagning:
050 4011 393
paivi.lemola-lundmark@netti.fi          fisv
Är Du låst i din livssituation, i attityder, förväntningar eller beteendemönster? Finns det en obearbetad sorg eller förlust i Ditt liv? Saknar Du hjälp med att orka i vardagen eller med att återfinna livsglädjen? Eller vill Du lära känna dig själv och dina innersta behov bättre?Som terapeut i psykosyntes vill jag möta Dig just i din livssituation. Du kan lära dig att finna dina egna svar, din vilja och dina styrkor.
~
Anne Lindgren
Anne Lindgren Terapeut
Mottagning: Norragatan 17 Mariehamn
040-7344222
lindgren.ann@gmail.com
Öppna Rum
fisv
Allt som behövs för ett lyckligt liv finns inom oss. Ibland kan vi dock behöva vägledning för att bli medveten om det. Kontakten med vårt inre är en förutsättning för fria val. Min uppgift är att hjälpa dig att hitta din inneboende kraft och stödja dina val gällande ditt välbefinnande, dina relationer, ditt arbete m.m.
~
Caritha Sjöberg
Caritha Sjöberg Terapeut
Mottagning: Köpmansgatan 11 Karis
Mechelingatan 23 B Helsingfors
050-3684610
caritha.sjoberg@gmail.com
Livskraft & Utveckling CHS                sv
För några år sedan kom jag i kontakt med psykosyntesen via en annons i en dagstidning. Annonsens text ”Bli den du är” tog tag i mig på djupet och jag visste att nu var det dags för mig att ta tag i mitt liv. Kanske du känner att något saknas i ditt liv. Jag vill gärna vara din medvandrare under en längre eller kortare tid när du söker svar på de frågor du bär på.Jag arbetar också som lärare i psykosyntes , erbjuder arbetshandledning och håller ”Deep River Seminars” för kvinnor, som behöver hitta sin inre balans i en allt mer hektisk vardag. Välkommen att ta kontakt!

~
Melita Tulikoura
Melita Tulikoura Terapeut
Mottagning: Ågatan 17 A Borgå
040-551 4592
melita.tulikoura@wildandwise.fifisvenge
Mår du dåligt även om allt ”borde” vara bra? Är du i en livskris utan att veta hur du ska komma vidare? Vill du bearbeta relationsproblem? Behöver du stöd efter ett trauma eller en förlust? Har du kanske fått en cancerdiagnos?Jag vet att det går att resa sig då man fallit, vet att en dålig självkänsla går att lappa ihop, vet att det är värt att ta risken att leva. Det är välgörande att uttala det svåra, det är helande och läkande att samtala och dela.Du är varmt välkommen!

~

 Chris-Marie

Chris-Marie Törnroos Terapeut

Mottagning:

Rikhardsgatan 2, Helsingfor

Gustav Wasasgata 10, Ekenäs

Tel.  040-5901799

chrismarie.tornroos@gmail.com

www.facebook.com/vivereart

www. ihminentavattavissa.fi

fisv

 Känner du att du sitter fast i gamla roller och beteendemönster? Längtar du efter mera frihet och rörelseutrymme inom dig? Vill du kommunicera bättre, växa i dina relationer? Känns det som att du inte använder dig av hela dig – att du vill finna mera mod, vishet, medkänsla, kreativitet och livsglädje. Du vill växa och utvecklas – bli mer Människa! Förutom samtalsterapi, coachning och symboldramaterapi utbildar jag i psykosyntes och erbjuder kurser, föreläsningar och workshops i bl.a. psykosyntesens förhållningssätt och metoder. Varmt välkommen att kontakta mig.

~

Psykosyntescoachar

Elisabeth Damstén
Elisabeth Damstén Coach
Mottagning: Finländarvägen 7, Esbo
Mechelingatan 23 B, Helsingfors
050-5977236
elisabethdamsten@gmail.com
www.elisabethdamsten.com
sven
Ibland uppkommer det situationer eller skeden i livet som känns svåra att hantera ensam. Det kan vara problem i vardagen, t ex. med arbete, familj, relationer eller stress.Du har kanske redan en tid önskat en förändring. Tillsammans kan vi fundera på vad du vill prioritera, se svårigheterna ur ett nytt perspektiv och hitta nya alternativ.Genom att aktivt arbeta med dig själv kan du hitta din inre styrka, balans och lugn.Du är varmt välkommen att höra av dig till mig!
~
Moa Grahn-Liljestrand Moa Grahn-Liljestrand Coach
Mottagning: Centrum, Helsingfors
0442750476
moa@grahn.fi
fisv

Som din egen coach hjälper jag dig att klargöra vad du vill och hur du når det. Vid vårt första samtal diskuterar vi möjligheter och begränsningar. Vi gör en plan med delmål. Sedan träffas vi med lämpliga tidsintervaller och följer upp hur din plan framskrider. Att ha utomstående stöd hjälper dig att hålla dig till vad du beslutat.Ditt mål kan vara att göra något på ett nytt sätt eller att uppleva saker annorlunda. Det kan vara konkret som att börja motionera eller så kan det vara att få bättre självbild. Du kan ha flera mål samtidigt.

”Jag skapar nu mitt liv som jag vill ha det.”

~
Ann Granö
Ann Granö Coach
Mottagning: Finnsbacken 3, 02780 Esbo
050-4642189

grano.ann@gmail.com

sv

Du är Ditt eget ”verktyg” och Ditt liv är Din egen ”metod”.

Processen vilar i att genom fördjupad självkännedom öppna upp för Din inneboende Kärlek, och älska Dig ”hem” igen.

Vid sidan av individuell samtalsterapi och coaching är jag lärare och utbildare i psykosyntes och jobbar även med grupper och handledning, samt föreläser och erbjuder skräddarsydda kurser.

Varmt välkommen att möta Dig Själv!

~
Päivi Lemola-Lundmark
Päivi Lemola-Lundmark Coach
Mottagning:
050 4011 393
paivi.lemola-lundmark@netti.fi          fisv
Står Du inför ett svårt val – större eller mindre, personligt eller yrkesmässigt? Vill Du få hjälp med att gestalta din vardag, se dina möjligheter eller få en bättre självkänsla?I coachningen hjälper jag Dig att klargöra Dina tankar, uppmuntrar Dig att hitta nya infallsvinklar och upptäcka Dina styrkor.Coachningen är mycket praktisk till arbetssättet. Utgångspunkten är ditt nuläge från vilket vi framskrider mot ett mål som vi ställt tillsammans.
~
 Lillu Sandström-Viitala

Lillu Sandström Coach    Mottagning: Helsinki             040 536 8848  lillu@saanalo.fi

svfi

För att utveckla mer balans, harmoni och glädje i ditt liv behöver du:

  • veta vad du vill
  • öppna dig för de oändliga möjligheterna
  • tro att du är värd ett bra liv
~
Lia Lindström
Lia Lindström Coach
Mottagning: Helsingfors
Borgå
045-1132564
lialindstrom@hotmail.com
www.lialindstrom.com
fisv
Jobbet, arbetslösheten, vardagen, familjen, ensamheten etc. ställer sina krav: Vem är Du? Vad vill Du? Hur bryta mönster, säga ja, säga nej? Varje människa är unik och har sitt eget syfte. På gymet kan Du anlita en personal trainer, idrottare har sina coacher…
Det vanliga livet och vardagen har också sina utmaningar, varför inte anlita en personlig samtalscoach då Du behöver sparras i Din vardag? Coachingen börjar där Du är just nu och tillsammans går vi till det mål Du önskar. Varmt välkommen precis som Du är!

~
 Chris-Marie

Chris-Marie Törnroos CoachMottagning:

Rikhardsgatan 2, Helsingfor

Gustav Wasasgata 10, Ekenäs

Tel.  040-5901799

chrismarie.tornroos@gmail.com

www.facebook.com/vivereart

www. ihminentavattavissa.f

Som psykosyntescoach vill jag stöda dig i att utforska, klargöra och arbeta för något som är betydelsefullt för dig i livet just nu.
Vi utformar mål för processen och gör upp ett personligt program med realistiska planer för dig att nå dem.
Tillsammans utforskar vi hinder och utmaningar och kommer gemensamt fram till vilka förhållningssätt och resurser du behöver utveckla för att hitta lösningar och nya perspektiv.
Jag uppmuntrar dig till handling och nya upptäckter.
I coachningen utgår vi från att du tar ditt eget ansvar för processen.Förutom coachning, samtals- och symboldramaterapi utbildar jag i psykosyntes och erbjuder kurser, föreläsningar och workshops i bl.a. psykosyntesens förhållningssätt och metoder.
Varmt välkommen att kontakta mig.