Studier och utbildning i Psykosyntes

Hitta terapeut

Studier i psykosyntes är främst upplevelsebaserade och riktar sig till människor som både privat och professionellt önskar växa som människa genom fördjupad självkännedom.

Föreningens medlemmar erbjuder föreläsningar i psykosyntesens filosofi och introduktionskurser som smakprov på dess förhållningssätt och metoder. Kurserna skräddarys efter behov och lämpar sig exempelvis för grupper inom olika yrkeskårer och arbetsenheter. Om du är intresserad kontakta medlemmen direkt, kontaktuppgifter under ”Sök terapeut och coach”.

Yrkesutbildning i psykosyntes äger för tillfälle inte rum i Finland. Fortsatt utbildning närmast i Sverige och Norge.

Utbildning till psykosyntesterapeut och -coach

Föreningens medlemmar är utbildade vid Huma Nova Utbildning AB, eller annan likvärdig utbildning.

Yrkesutbildningen till psykosyntescoach är tvåårig. Utbildningen ger kunskap och övningar i metoder som förbättrar och fördjupar mänsklig utveckling och kommunikation. Med hjälp av ökad självmedvetenhet, förmåga att välja förhållningssätt, verktyg och metoder blir det som hindrar utveckling synliggjort och förvandlas istället till möjlighet och utveckling.

Utbildningen innehåller bl. a. intervju- och samtalsmetodik, psykosyntesteori och -metodik, kognitiv teori och metodik, etik, grupp- och processteori. Utbildningen omfattar 44 schemalagda utbildningsdagar, samt 27 studiegruppträffar, minst 45h individuell terapi, 5h individuell coachning och dessutom 10 genomförda coachsamtal med adept. Diplomerad psykosyntescoachutbildning ger möjlighet att erhålla internationellt coachcertifikat från EMCC, European Mentoring and Coaching Council. Utbildningen är godkänd på senior practitioner nivå vilket möjliggör att arbeta som professionell coach.

Efter avlagd coachutbildning är det möjligt att fortsätta utbildningen två år till för diplomering till psykosyntesterapeut. Utbildningen omfattar 63 schemalagda utbildningsdagar, samt 18 studiegruppträffar. En utbildad teapeut skall ha genomgått 95 individuella terapisessioner och 5 coachsessioner. För diplomering krävs 100 timmars arbete med egna träningsklienter under handledning.

Utbildningen innehåller bl. a. utvecklingspsykologi, psykopatologi, beteendeanalys, kroppsmedvetenhet och sexualitet, kreativa metoder och handledning för terapeutiskt arbete. Under utbildningstiden ligger stort fokus på den egna utvecklingen och målet är att utbilda kompetenta, trygga och insiktsfulla samtalsterapeuter. En god självkännedom är en förutsättning för ett gott möte med klienten. Utbildningen utvecklar förmågan att leda en annan människa djupare in i sig själv, in till det som behöver bearbetas och det som vill växa fram – till att bli mer av det hon är och för att uppleva större helhet i livet och tillvaron.

Utbildningsproducenter i psykosyntes, se länkar.