Om psykosyntesterapi

Hitta terapeut

Terapi i psykosyntes går under rubriken friskvård. Den riktar sig till dem som går igenom olika livskriser eller befinner sig i en återvändsgränd av något slag; utmattning, mobbning, ångest, depression eller de som mår dåligt utan att veta varför. Andra går i terapi för att komma vidare i livet, komma till större självinsikt och själv kunna styra sitt liv alltmer.

Syftet med terapin är att få en större medvetenhet om vad det är som händer inom en och att få tag i någon tråd från det omedvetna. I det omedvetna finns både smärta och begåvning borttryckta. I terapin lyfts det varsamt upp till ett medvetet plan för att det sårbara, det sårade skall kunna tas om hand. När smärtan får en famn, tas emot, accepteras och ses, kan den småningom integreras i livet och i bästa fall bli en viktig kraftresurs. Begåvningen eller potentialen, som inte tidigare fått utrymme eller tillåtelse, behöver också ses på ett motsvarande sätt för att kunna tas emot och levas ut. Terapin kan också handla om att identifiera djupt rotade beteendemönster, förhållningssätt och attityder, vilka begränsar livet på olika sätt. I terapin kan vi identifiera det som hindrar oss att leva fullt ut och transformera skadliga beteendemönster. Vi behöver inte vara fångar av vår bakgrund.

Målet med terapin är att komma till större självinsikt, få en större medvetenhet om vem du är och hjälpa dig att kunna styra och välja i livet utan att vara bunden till inre hinder eller omedvetna rädslor. I terapin arbetar vi med bakgrunden, ”här och nu” och med framtiden.

I terapin är samtalet den grundläggande arbetsformen.
Terapin tar sitt avstamp i klientens vardag och den skall också ha nedslag i vardagen, inte stanna i terapirummet. Den vill hjälpa dig att hitta dina egna svar och din sanning.

I varje problem eller hinder vi möter finns ett frö till mänsklig mognad och tillväxt.