Om psykosyntescoachning

Hitta terapeut

Coaching handlar om att lära människan att hålla målet i fokus även när den egna situationen skakas om av olika orsaker, som stress, ångest eller oförutsedda händelser i livet. Vi arbetar med att identifiera mönster och inre faktorer som styr och behärskar livet just nu. Coachingen strävar till att frigöra människans egen potential och utgår från att människan har sina egna svar. Coachens uppgift är att hjälpa henne/honom att hitta svaren. Coaching inriktar sig på vad som behöver utvecklas för att komma vidare, för att ta sig över de hinder som står i vägen. Den vill hjälpa henne/honom att hitta sin vilja och att träna viljan för att verkligen kunna använda den. Den tar till vara de resurser och möjligheter som redan finns hos människan och använder sig medvetet av kognitiv psykosyntes.

Coachingen är konkret till sitt arbetssätt. I coachingen kommer vi tillsammans fram till tydliga mål och gör upp realistiska planer för att nå dem. Vi utforskar utmaningar som behöver mötas och söker nya alternativ och perspektiv. Vi kommer gemensamt fram till vilka egenskaper och resurser som behöver utvecklas. Coaching strävar till att utveckla förmågan att förhålla sig till situationen på ett nytt sätt genom att kunna styra sina tankar, känslor och attityder, välja, ta ansvar och se sina möjligheter.

Coaching handlar om ”här och nu” och framtid t.ex. i frågor som gäller arbete, livssituationer, relationer, familj, hälsa, personliga egenskaper osv.