Psykosyntesföreningen har tre olika former av medlemsskap

Hitta terapeut

Till ordinarie medlemmar välkomnas:
Diplomerade psykosyntessamtalsterapeuter ,-coacher , -mentorer och -organisationskonsulter.

Till studerande medlemmar välkomnas:
Studeranden i yrkesinriktade utbildningsprogram i psykosyntes samt personer som genomfört den ettåriga grundutbildningen i psykosyntes. En studerande kan vara studerande medlem tills godkänd diplomering.

Till stödmedlemmar välkomnas personer som är intresserade av psykosyntes och som önskar stödja föreningens syfte och mål.

Medlemsskapets förmåner och fördelar

Som medlem får du information om vad som händer i Psykosyntesvärlden. Du kan ta del av alla de aktiviteter som arrangeras i styrelsens och medlemmarnas regi.
Som ordinarie eller studerande medlem har du tillgång till hemsidans funktioner, till det material som föreningen och dess medlemmar lagt ut samt tillgång till forumet där du kan skapa nätverk.

Som ordinarie medlem kommer du också att kunna:

  • Marknadsföra dig kostnadsfritt på föreningens hemsida.
  • Annonsera om egna föreläsningar och kurser (max 1000 tecken inklusive mellanslag).

Så här blir du medlem:

Du gör din medlemsansökan genom att fylla i ”formuläret för medlemsansökan”. Kopia på diplom/kursintyg bör bifogas till ansökan. Kruxa för om du vill bli presenterad på föreningens hemsida och skriv en kort presentation om dig själv och ditt arbete. Följ anvisningarna om hur lång din text kan vara eftersom utrymmet är begränsat per presentation. Om du vill kan du bifoga ett fotografi av dig i jpg format.

Medlemsavgiften för ordinarie och stödmedlemmar är 40 euro/ år,
för studerande medlemmar  20 euro/år.
Betala in medlemsavgiften på konto nr IBAN: FI1140550010993075, BIC HELSFIHH
Mottagare: Psykosyntesföreningen i Finland
Meddelande: Medlemsavgiften år_____ och ditt namn.

När medlemsavgiften är betald och vi har mottagit en kopia på eventuellt kursintyg/diplom så får du ett välkomstmejl och lösenord till medlemssidorna. Om du är yrkesmedlem kommer du också att se din presentation under rubriken ”Sök terapeut/coach”, om du har önskat det.
Om du har några frågor kring medlemsskapet kan du kontakta medlemsansvarig: Camilla Vitzthum, camilla.vitzthum@gmail.com
Om du har frågor om din presentation på hemsidan kan du kontakta info@psykosyntes.fi

Ny presentation på hemsida/Nytt diplom

Du som redan är yrkesverksam medlem kan skriva en ny presentation under ”Bli medlem/Ny presentation” genom att fylla i formuläret. Glöm inte att fylla i alla uppgifter även sådan som du inte har ändrat. Om du sedan tidigare är medlem och fått en ny diplomering så vill vi att du skickar in en kopia av ditt nya diplom per scanning till info@psykosyntes.fi