Psykosyntesföreningens styrelse

Hitta terapeut

WP_002371 Taina Ojapalo Ordförande
Psykosyntescoach
Tfn: 040 726 8727 taina@unitedminds.me
Ann Granö
Ann Granö Viceordförande
Psykosynteslärare, Psykosyntesterapeut och -coach
Tfn. 050 464 2189
grano.ann@gmail.com

Chris-Marie Törnroos

Psykosynteslärare, -terapeut och -coach

chrismarie.tornroos@gmail.com

Camilla Vitzthum Camilla Vitzthum     Medlemsregisteransvarig
Psykosyntescoach camilla.vitzthum@gmail.com
Nina Dumell

Nina Dumell            Kassör

Psykosynstescoach    ndumell@gmail.com

 

 

Martta Kivekäs

Psykosyntescoach

martta.kivekas@gmail.com

 

 Christel Abborre

Christel Abborre

Suppleant
Psykosyntesterapeut             info@christelabborre.com

 

Reeta Johansson

Suppleant
Psykosyntescoach

reetajohansson@gmail.com