Etiska regler

Hitta terapeut

Ordinarie medlemmar i Psykosyntesföreningen i Finland rf – Suomen Psykosynteesiyhdistys ry har förbundit sig att arbeta utgående ifrån tydliga etiska regler. De grundläggande principerna i reglerna är att alla människor har lika värde och rätt till personlig integritet och till ett respektfullt bemötande.

Etiska regler för psykosyntesförening