Psykosyntesföreningen

Hitta terapeut

Psykosyntesföreningen vill förena människor som arbetar professionellt utgående ifrån psykosyntesens värderingar, människosyn och metoder. Till föreningen välkomnas också psykosyntesstuderande och andra intresserade. Psykosyntesföreningen i Finland rf – Suomen Psykosynteesiyhdistys ry grundades 18.2.2011.

Syfte med föreningen är:

  • att informera om psykosyntesen och dess tillämpning för allmänheten, myndigheter och instanser
  • att föra ett register över och förmedla diplomerade yrkesutövande medlemmar i psykosyntes
  • att skapa mötesplatser för medlemmar för inspiration, tillväxt, samarbete och utveckling
  • att erbjuda medlemmar fortbildning i form av konferenser och workshops som berör psykosyntesen och vår yrkesroll

Medlemmarna arbetar med individuell vägledning, personlig utveckling, ledarskap och grupputveckling utifrån psykosyntesens synsätt. Terapeuterna och coacherna förbinder sig att följa föreningens etiska regler. Föreningen vill verka för hög kvalitet och stödja medlemmarna i deras verksamhet genom bl. a. fortbildning och att värna om de etiska reglerna. Kvalitetssäkring sker dessutom genom etisk nämnd och fastställt klagomålsförfarande. Föreningen är religiöst och politiskt obunden.