Välkommen till Psykosyntesföreningen i Finland

Hitta terapeut

PSYKOSYNTES – EN PSYKOLOGI MED SJÄL OCH VILJA

 

Vill du bli mer medveten om dina olika livsmönster och varför du agerar och reagerar som du gör? Om du vill utveckla det bästa hos dig själv och bli lite mer vän med dina svårare sidor så kan psykosyntesen vara något för dig.

Det går att bryta gamla mönster och få nya förhållningssätt. Vägledning kan behövas för stora eller små kriser i familj, på arbete eller i relationer. För att hitta en borttappad motivation eller inspiration kan det behövas någon utifrån som hjälper dig att stiga ur det gamla för att kunna stiga in i något nytt.

Söker du samtalsterapeut, coach eller organisationskonsult i psykosyntes, klicka på den orange knappen ”Sök terapeut/coach” och bekanta dig med våra yrkesverksamma medlemmar, som förbundit sig att följa våra etiska regler.

Är du intresserad av att gå någon av våra kortare eller längre kurser finner du dem under AKTUELLT.

Psykosyntesföreningen vill samordna det psykosyntetiska kunnandet i Finland. Våra medlemmar är yrkesverksamma inom psykosyntes, psykosyntesstuderande samt andra intresserade i psykosyntesen. Läs mer om hur du blir MEDLEM. Som yrkesverksam medlem kan du presentera dig och din verksamhet på vår hemsida avgiftsfritt.